Pachem HCK-301

Kinetyczny inhibitor hydratów i korozji

Informacje ogólne:

Pachem HCK-301 jest inhibitorem korozji do odwiertów i rurociągów naftowych do dozowania ciągłego. Jest to nowoczesny czynnik chemiczny zapobiegający rozwojowi cząsteczek hydratów i spowalniający rozrost już utworzonych cząstek. Zawiera antyaglomeraty (AA), które zapobiegają tworzeniu się hydratów. Specjalnie dobrane inhibitory korozji tworzą trwałą warstwę ochronną na powierzchniach rurociągów i przeciwdziałają tworzeniu się porów nawet w bardzo agresywnych środowiskach zawierających CO2, H2S i chlorków, szczególnie zawierających 30 – 300000 ppm chlorków. Pachem HCK-301 jest klarowną, homogeniczną cieczą zachowująca swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur od -30°C do +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  - Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 810 - 830 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 50 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Kompatybilność z wodą - Bardzo dobra Ocena wizualna
Rozpuszczalność w roztworach solanki - Bardzo dobra Ocena wizualna
Kompatybilność z metanolem - Bardzo dobra Ocena wizualna

Zastosowanie:

Pachem HCK-301 przeznaczony jest do systemów ropno-wodnych, które zawierają siarkowodór i dwutlenek węgla. Chroni odwierty i rurociągi systemów wydobywczych przed korozją.
Pachem HCK-301:
• jest doskonale rozpuszczalny w wodzie i ropie naftowej
• tworzy trwałe warstwy na powierzchniach rurociągów i urządzeń, które chronią je przed korozją
• jego wyjątkowe działanie antykorozyjne całkowicie chroni powierzchnie stalowe przed powstawaniem porów korozji
• zmniejsza zastosowanie metanolu o 40%

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem HCK-301 w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 300 - 800 ppm wagowych.

Pakowanie:

Pachem HCK-301 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu