Pachem HCT-201

Termodynamiczny inhibitor hydratów i korozji

Informacje ogólne:

Pachem HCT-201 jest termodynamicznym inhibitorem hydratów i korozji, który jest dozowany w sposób ciągły do odwiertów i rurociągów mediów silnie agresywnych zawierających CO2, H2S i chlorki. Specjalnie dobrane inhibitory korozji (lotne i ciekłe) tworzą trwałą warstwę ochronną na powierzchniach rurociągów i przeciwdziałają tworzeniu się porów nawet w bardzo agresywnych środowiskach, szczególnie zawierających CO2 i H2S. Pachem HCT-201 zawiera także alkohol i antyaglomeraty (AA), które zapobiegają aglomeracji hydratów. Pachem HCT-201 jest klarowną, homogeniczną cieczą zachowującą swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur od -30°C do +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  -  Klarowna, żółta ciecz PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 790 - 810 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C < - 50 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Kompatybilność z inhibitorem parafin  - Mieszalny, nie powoduje wytrącania osadów Ocena wizualna
kompatybilność z metanolem  - Mieszalny, nie powoduje wytrącania osadów  Ocena wizualna
Lepkość kinematyczna w 20 0C mm2/s 0,5 - 1,5 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem HCT-201 jest przeznaczony do systemów ropa naftowa-gaz-woda, które zawierają siarkowodór i dwutlenek węgla. Chroni odwierty i rurociągi od korozji i tworzenia hydratów gazowych.
Pachem HCT-201:
• jest doskonale rozpuszczalny w wodzie i ropie naftowej
• tworzy trwałą warstwę ochronną na powierzchniach rurociągów i urządzeń, która chroni je przed korozją
• jego unikalne właściwości antykorozyjne zapewniają pełną ochronę przed powstawaniem porów korozji.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem HCT-201 w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 50 - 250 ppm wagowych.

Pakowanie:

Pachem HCT-201 jest dostępny w beczkach 200l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu