Pachem HK-401G

Kinetyczny inhibitor hydratów

Informacje ogólne:

Pachem HK-401G kinetycznym inhibitorem hydratów, który jest dozowany w sposób ciągły do odwiertów i rurociągów. Zapobiega on rozwojowi cząsteczek hydratów i spowalnia wzrost już utworzonych molekuł. Jest to mieszanina specjalnego czynnika antyhydratowego (KHI) oraz alkoholi, które posiadają właściwości termodynamiczne i obniżają temperaturę krzepnięcia układu woda/gaz. Pachem HK-401G jest klarowną, homogeniczną cieczą zachowująca swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur od -30°C do +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  - Ciecz bezbarwna PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 790 - 830  PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C < - 30  PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość kinematyczna w 20 0C mm2/s < 7 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w wodzie - Bardzo dobra Ocena wizualna
Rozpuszczalność w węglowodorach - Bardzo dobra Ocena wizualna
Kompatybilność z metanolem - Bardzo dobra Ocena wizualna

Zastosowanie:

Pachem HK-401G jest przeznaczony do systemów gaz naturalny - woda, które zawierają siarkowodór i dwutlenek węgla.
Pachem HK-401G:
• jest doskonale rozpuszczalny w wodzie i w ropie naftowej,
• chroni przed tworzeniem hydratów i ich wzrostem, rozpuszcza już utworzone cząsteczki,
• jest od 2 do 5 razy bardziej efektywny niż metanol.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem HK-401G w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 0,5 – 1 g/m3.

Pakowanie:

Pachem HK-401G jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu