Pachem HK-401G_3 Kinetyczny inhibitor hydratów- koncentrat

Informacje ogólne:

HK-401G_3 jest koncentratem kinetycznego inhibitora hydratów, który jest dozowany w sposób ciągły do odwiertów i rurociągów. Zapobiega on rozwojowi cząsteczek hydratów i spowalnia wzrost już utworzonych molekuł. Jest to mieszanina specjalnego czynnika antyhydratowego (KHI) oraz alkoholi, które posiadają właściwości termodynamiczne i obniżają temperaturę krzepnięcia układu woda/gaz. HK-401G jest klarowną, homogeniczną cieczą zachowująca swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur od -30°C do +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  żółta ciecz PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  820-880 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s   < 7 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w wodzie - bardzo dobra wzrokowo
kompatybilność z metanolem - bardzo dobra wzrokowo
Rozpuszczalność w węglowodorach - bardzo dobra wzrokowo

Zastosowanie:

HK-401G_3, po rozcieńczeniu z metanolem w stosunku 1:3, jest przeznaczony do systemów gaz naturalny - woda, które zawierają siarkowodór i dwutlenek węgla. 

HK-401G_3 (po rozcieńczeniu z metanolem w stosunku 1:3):

  • jest doskonale rozpuszczalny w wodzie i w ropie naftowej,
  • chroni przed tworzeniem hydratów i ich wzrostem, rozpuszcza już utworzone cząsteczki,

Sposób użycia:

Typowe dozowanie HK-401G_3 (po rozcieńczeniu z metanolem w stosunku 1:3) w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 0,5 – 1 g/m3.

Pakowanie:

HK-401G_3 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu