Pachem C-101G Inhibitor korozji do odwiertów i rurociągów gazowych

Pachem C-101G

Inhibitor korozji do odwiertów i rurociągów gazowych

Informacje ogólne:

Pachem C-101G jest inhibitorem korozji, który jest dozowany w sposób ciągły do systemów wodnych. Jest to czynnik chemiczny oferujący ochronę korozyjną zwłaszcza w systemach zawierających chlorki. Specjalnie dobrane inhibitory korozji tworzą trwałą warstwę ochronną na powierzchniach rurociągów i przeciwdziałają tworzeniu się porów nawet w bardzo agresywnych środowiskach zawierających CO2 i H2S. Jest to mieszanina inhibitorów korozji i środków powierzchniowo-czynnych rozpuszczonych w alkoholu. Pachem C-101G jest klarowną, homogeniczną cieczą zachowująca swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur od -30°C do +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  -  Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  780 - 850 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < -30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Rozpuszczalność w wodzie  -  bardzo dobra  Ocena wizualna
Rozpuszczalność w roztworach solanek  -  bardzo dobra  Ocena wizualna
Lepkość kinematyczna w 40 0C mm2/s < 7 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem C-101G jest przeznaczony do systemów gaz naturalny - woda, które zawierają siarkowodór i dwutlenek węgla. Chroni odwierty i rurociągi przed korozją.
Pachem C-101G:
• jest doskonale rozpuszczalny w wodzie,
• tworzy trwałą warstwę ochronną na powierzchniach rurociągów i urządzeń, która chroni je przed korozją,
• jego unikalne właściwości antykorozyjne zapewniają pełną ochronę przed powstawaniem porów korozji.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem C-101G w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 25-200 ppm wagowych.

Pakowanie:

Pachem C-101G jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu