Pachem C-101

Inhibitor korozji

Informacje ogólne:

Pachem C-101 jest inhibitorem korozji do odwiertów naftowych do dozowania ciągłego do systemów naftowo-wodnych. Jest to czynnik chemiczny oferujący ochronę antykorozyjną szczególnie w systemach zawierających siarczki. Specjalnie dobrane inhibitory korozji tworzą trwałą warstwę ochronną na powierzchniach rurociągów i przeciwdziałają tworzeniu się porów nawet w bardzo agresywnych środowiskach zawierających CO2 i H2S. Jest to mieszanina inhibitorów korozji i środków powierzchniowo-czynnych rozpuszczonych w alkoholu. Pachem C-101 jest klarowną, homogeniczną cieczą zachowująca swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  - Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  830 - 930 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Rozpuszczalność w wodzie  -  bardzo dobra  -
Rozpuszczalność w roztworach solanek  -  bardzo dobra  -
Lepkość kinematyczna, w 40 0C mm2/s < 12 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem C-101 przeznaczony jest do systemów ropno-wodnych, które zawierają siarkowodór i dwutlenek węgla. Chroni odwierty i rurociągi systemów wydobywczych przed korozją.
Pachem C-101:
• jest doskonale rozpuszczalny w wodzie
• tworzy trwałe warstwy na powierzchniach rurociągów i urządzeń, które chronią je przed korozją
• ego wyjątkowe działanie antykorozyjne całkowicie chroni powierzchnie stalowe przed powstawaniem porów korozji

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem C-101 w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 10 -25 ppm wagowych.

Pakowanie:

Pachem C-101 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu