PACHEM-IK/1A

Inhibitor korozji do wydobycia gazu ziemnego

Informacje ogólne:

Pachem-IK/1A to wysokoefektywny inhibitor korozji do zastosowania przemysłowego. Dzięki specjalnie dobranej formule posiada silne właściwości przeciwkorozyjne. Pachem-IK/1A jest bezbarwną, klarowną i homogeniczną cieczą.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  -  Ciecz bezbarwna PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 20 0C  kg/m3  800-810 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < -40    PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  < 40 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość dynamiczna w 20 0C mPa.s  < 1 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-IK/1A przeznaczony jest jako dodatek antykorozyjny do wydobycia gazu ziemnego w kopalniach gazowych oraz eksploatacji gazociągów kopalnianych.

Sposób użycia:

Dozowanie Pachem-IK/1A jest uzależnione od wielkości wydobycia gazu ziemnego i wydajności stosowanych pomp. Dawka jest dobierana indywidualnie, po zapoznaniu się z parametrami technicznymi panującymi w danej kopalni gazu.

Pakowanie:

Pachem-IK/1A jest dostępny w beczkach 200 l i DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta. Sposób przechowywania podobny do magazynowania benzyny. W szczelnie zamkniętym opakowaniu produkt jest stabilny przez okres 12 miesięcy od daty wyprodukowania.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu