PACHEM-IK_1F

Inhibitor korozji do wydobycia gazu ziemnego

Informacje ogólne:

Pachem-IK_1F to wysokoefektywny inhibitor korozji do zastosowania przemysłowego. Dzięki specjalnie dobranej formule posiada bardzo silne właściwości przeciwkorozyjne. Pachem-IK/1F jest bezbarwną, klarowną i homogeniczną cieczą.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  -  Bezbarwna do żółtej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 20 0C  kg/m3  880 - 950 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  < 40 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość dynamiczna w 20 0C mPa.s  > 5 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w wodzie   rozpuszczalny ocena wizualna
Rozpuszczalność w węglowodorach   częściowa ocena wizualna
kompatybilność z metanolem   dobra ocena wizualna
pH 1% (m/m) r-ru w wodzie destylowanej   < 8 PB-03 - Wydanie nr 1

Zastosowanie:

Pachem-IK-1F przeznaczony jest jako dodatek antykorozyjny do wydobycia gazu ziemnego w kopalniach gazowych oraz eksploatacji gazociągów kopalnianych.

Sposób użycia:

Dozowanie Pachem-IK_1F jest uzależnione od wielkości wydobycia gazu ziemnego i wydajności stosowanych pomp. Dawka jest dobierana indywidualnie, po zapoznaniu się z parametrami technicznymi panującymi w danej kopalni gazu. Inhibitor może być stosowany jako koncentrat lub w formie rozcieńczonej (w mieszaninie z metanolem).

Pakowanie:

Pachem-IK_1F jest dostępny w beczkach 200 l i DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta. Sposób przechowywania podobny do magazynowania benzyny. W szczelnie zamkniętym opakowaniu produkt jest stabilny przez okres 12 miesięcy od daty wyprodukowania.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.