PACHEM-IK-H/1A

Inhibitor korozji do wydobycia gazu ziemnego

Informacje ogólne:

Pachem-IK-H/1A to inhibitor korozji – hydratów do zastosowania przemysłowego. Dzięki specjalnie dobranej formule posiada silne właściwości przeciwkorozyjne oraz zapobiegające tworzeniu się hydratów. Pachem-IK-H/1A jest bezbarwną, klarowną i homogeniczną cieczą.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  -  Ciecz bezbarwna PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 20 0C  kg/m3  790 - 792 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-40 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  < 40 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość dynamiczna w 20 0C mPa.s  < 1    PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-IK-H/1A przeznaczony jest jako dodatek antykorozyjny oraz zapobiegający tworzeniu się hydratów podczas wydobycia gazu ziemnego w kopalniach gazowych oraz eksploatacji gazociągów kopalnianych.

Sposób użycia:

Dozowanie Pachem-IK-H/1A jest uzależnione od wielkości wydobycia gazu ziemnego i wydajności stosowanych pomp. Dawka jest dobierana indywidualnie, po zapoznaniu się z parametrami technicznymi panującymi w danej kopalni gazu. Inhibitor może być stosowany jako koncentrat lub w formie rozcieńczonej (w mieszaninie z metanolem).

Pakowanie:

Pachem-IK-H/1A jest dostępny w beczkach 200 l i DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta. Sposób przechowywania podobny do magazynowania benzyny. W szczelnie zamkniętym opakowaniu produkt jest stabilny przez okres 12 miesięcy od daty wyprodukowania.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu