Pachem C-1031

Inhibitor korozji

Informacje ogólne:

Pachem-C-1031 jest inhibitorem korozji, który jest dozowany w sposób ciągły do odwiertów i rurociągów gazowych w systemach gazowo-naftowo-wodnych o dużym zasoleniu. Jest to czynnik chemiczny oferujący ochronę antykorozyjną szczególnie w systemach zawierających CO2, H2S i chlorki. Specjalnie dobrane inhibitory korozji tworzą trwałą warstwę ochronną na powierzchniach rurociągów i przeciwdziałają tworzeniu się porów nawet w bardzo agresywnych środowiskach. Pachem-C-1031 jest klarowną cieczą zachowująca swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur od -30°C do +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 200C  - Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 150C  kg/m3  950-1100 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 25 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C > 23 PN-EN ISO 2719:2007
Rozpuszczalność w wodzie  -  bardzo dobra  -
Rozpuszczalność w roztworach solanek  -  bardzo dobra  -
Lepkość kinematyczna, w 200C mm2/s < 50 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-C-1031 jest przeznaczony do systemów gaz-kondensat gazowy -woda, które zawierają siarkowodór , dwutlenek węgla i chlorki. Chroni odwierty i rurociągi od korozji.
• tworzy trwałą, bardzo cienką warstwę ochronną na powierzchniach rurociągów i urządzeń, która chroni je przed korozją,
• jego unikalne właściwości antykorozyjne zapewniają pełną ochronę przed powstawaniem porów korozji nawet w bardzo agresywnych środowiskach.

Produkt w warunkach przechowywania może lekko mętnieć co nie pogarsza w żadnym stopniu jego efektywności. Zalecana jest homogenizacja produktu (wymieszanie) bezpośrednio przed jego stosowaniem.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-C-1031 wynosi 5-15 ppm w przeliczeniu na łączną ilość wody, ropy i emulsji. W przypadku zwiększonej korozji, dawkę należy zwiększyć indywidualnie.

Pakowanie:

Pachem-C-1031 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu.