Pachem-CR-1011 - Inhibitor do ochrony przed korozją instalacji rafineryjnych

            PBS                Produkt opracowany w wyniku realizacji projektu nr PBS3/A1/15/2015 pt. „Innowacyjne środki chemiczne z udziałem zmodyfikowanej imidazoliny dla przemysłu rafineryjnego, wydobywczego ropy naftowej, hutniczego i maszynowego”                   NCBiR             

Pachem-CR-1011

Inhibitor do ochrony przed korozją instalacji rafineryjnych

Informacje ogólne:

Pachem-CR-1011 jest inhibitorem do ochrony przed korozją zwłaszcza instalacji rafineryjnych, a w szczególności instalacji destylacji rurowo-wieżowej DRW. Inhibitor korozji Pachem-CR-1011 chroni przed korozją kolumny destylacyjne, układy kondensacyjne i rurociągi poprzez jego dozowanie do rur oparowych i orosień kolumn destylacyjnych. Pachem-CR-1011 jest inhibitorem korozji typu film forming. Zawiera składniki tworzące na powierzchni instalacji trwałą warstewkę ochronną, która nie dopuszcza do powstawania wżerów oraz zapobiega korozji równomiernej. Jest mieszaniną inhibitorów korozji i środków powierzchniowo-czynnych w rozpuszczalnikach węglowodorowych. Jest klarowną, jednorodną cieczą barwy bursztynowej.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  jednorodna ciecz o barwie bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  890-910 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 10 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s   < 5 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w węglowodorach    bardzo dobra  

Zastosowanie:

"Pachem-CR-1011 jest przeznaczony do ochrony przed korozją kolumn destylacyjnych, układów kondensacyjnych i rurociągów poprzez jego dozowanie do rur oparowych i orosień kolumn destylacyjnych.
• jest doskonale rozpuszczalny w benzynie surowej z DRW
• tworzy wyjątkowo trwałe warstewki chroniące przed korozją powierzchnie kolumn destylacyjnych, układów kondensacyjnych i rurociągów
• doskonale zabezpiecza instalacje DRW przed korozją równomierną
• doskonale zabezpiecza instalacje DRW przed korozją wżerową
• nie tworzy emulsji z wodą
• nie wykazuje skłonności do pienienia
• benzyna surowa po wyjściu z DRW jest klarowną cieczą, pozbawioną wody i zanieczyszczeń"

Sposób użycia:

5-15 ppm, w sposób ciągły, w przeliczeniu na objętość surowej benzyny z DRW

Pakowanie:

Pachem-CR-1011 jest dostępny w beczkach 200 litrowych, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu