PACHEM-C-1011R - Inhibitor korozji do strumieni węglowodorowych

            PBS                Produkt opracowany w wyniku realizacji projektu nr PBS3/A1/15/2015 pt. „Innowacyjne środki chemiczne z udziałem zmodyfikowanej imidazoliny dla przemysłu rafineryjnego, wydobywczego ropy naftowej, hutniczego i maszynowego”                   NCBiR             

Informacje ogólne:

PACHEM-C-1011R jest inhibitorem do ochrony przed korozją zwłaszcza instalacji rafineryjnych, a w szczególności instalacji destylacji rurowo-wieżowej DRW. Inhibitor korozji PACHEM-C-1011R chroni przed korozją kolumny destylacyjne, układy kondensacyjne i rurociągi poprzez jego dozowanie do rur oparowych i orosień kolumn destylacyjnych. PACHEM-C-1011R jest inhibitorem korozji typu film forming. Zawiera składniki tworzące na powierzchni instalacji trwałą warstewkę ochronną, która nie dopuszcza do powstawania wżerów oraz zapobiega korozji równomiernej. Jest mieszaniną inhibitorów korozji i środków powierzchniowo-czynnych w rozpuszczalnikach węglowodorowych. Jest klarowną, jednorodną cieczą barwy bursztynowej.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  jednorodna ciecz o barwie bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  880-930 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  >  23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s   <  7 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w węglowodorach  -  bardzo dobra  ocena wizualna

Zastosowanie:

 • PACHEM-C-1011R jest przeznaczony do ochrony przed korozją kolumn destylacyjnych, układów kondensacyjnych i rurociągów poprzez jego dozowanie do rur oparowych i orosień kolumn destylacyjnych.
 • Wykazuje wysokie właściwości przeciwkorozyjne w stosunku do stali węglowych i stopowych już przy niskim dozowaniu inhibitora od 5 - 20 mg/litr, zalecane 15 mg/litr, w
  sposób ciągły, w przeliczeniu na objętość benzyny surowej z DRW.
 • Tworzy wyjątkowo trwałe warstewki chroniące przed korozją powierzchnie kolumn destylacyjnych, układów kondensacyjnych i rurociągów, doskonale zabezpiecza instalacje
  DRW przed korozją równomierną i wżerową.
 • Wykazuje brak skłonności do pienienia, bardzo dobrą rozpuszczalność w lekkich frakcjach węglowodorowych – benzynach, tworzy jednorodny roztwór odporny na przechowywanie.
 • Znakomicie przeciwdziała tworzeniu się emulsji (trzeciej fazy - tzw. międzyfazy) węglowodorów z parą wodną.
 • Odbierana z kolumny destylacyjnej benzyna surowa jest klarowną cieczą, bez zanieczyszczeń i wody.
 • Kondensat wodny z odstojnika jest przeźroczystą cieczą, bez zawiesin i osadów, o niskim chemicznym zapotrzebowaniu tlenu z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Sposób użycia:

zalecane dozowanie w sposób ciągły wynosi 5-15 ppm/benzynę, co zapewnia ochronę przed korozją w granicach 60-90 %

Pakowanie:

PACHEM-C-1011R jest dostępny w beczkach 200 litrowych, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu