Pachem-IM_1 - Inhibitor korozji

            PBS                Produkt opracowany w wyniku realizacji projektu nr PBS3/A1/15/2015 pt. „Innowacyjne środki chemiczne z udziałem zmodyfikowanej imidazoliny dla przemysłu rafineryjnego, wydobywczego ropy naftowej, hutniczego i maszynowego”                   NCBiR             

Informacje ogólne:

Pachem-IM_1 jest środkiem powierzchniowo-czynnym, który tworzy trwały, bardzo efektywny przeciwkorozyjny film ochronny na stalowych powierzchniach oraz wykazuje zwiększoną kompatybilność z wodami o zróżnicowanym stopniu zasolenia. Jest przeznaczony do stosowania jako składnik inhibitorów korozji oraz olejów konserwacyjnych do układów węglowodorowych, węglowodorowo-wodnych, węglowodorowo-wodno-gazowych, gazowo-wodnych oraz wodnych w przemyśle rafineryjnym, petrochemicznym, energetycznym, hutniczym i maszynowym.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  jednorodna ciecz o barwie bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  890-960 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 20 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 100 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s   < 180 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w węglowodorach    bardzo dobra  wizualna

Zastosowanie:

Pachem-IM_1 ma szerokie zastosowanie przemysłowe m.in. w w przemyśle wydobycia ropy i gazu, przemyśle energetycznym.

Sposób użycia:

Wielkość dozowania Pachem-IM_1  ustalana jest indywidualnie w zależności od zastosowania.

Pakowanie:

Pachem-IM_1 jest dostępny w beczkach 200 litrowych, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu