Pachem PS-601

Inhibitor parafin/asfaltenów

Informacje ogólne:

Pachem-PS-601 jest dozowany okresowo do rozpuszczenia już utworzonych parafin i depozytów asfaltenów, które prowadzą do utrudnienia lub zablokowania swobodnego przepływu ropy przez zawory.
Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków posiada również własności antykorozyjne.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  - Bursztynowa, klarowna ciecz PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 820 - 890 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C < - 30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość kinematyczna w 20 0C mm2/s < 7 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-PS-601 jest dozowany do głowic odwiertów
Pachem-PS-601:
• usuwa lub zmniejsza już utworzone parafiny – depozyty asfaltenów
• obniża temperaturę krzepnięcia i zmniejsza lepkość ropy naftowej
• chroni odwierty i rurociągi systemów wydobywczych przed korozją

Sposób użycia:

Pachem-PS-601 jest dozowany okresowo, jeżeli jest to konieczne

Pakowanie:

Pachem-PS-601 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu