Pachem-CI_AC1

Inhibitor korozji do zastosowań specjalnych

Informacje ogólne:

Pachem-CI_AC1 jest inhibitorem korozji stosowanym dla zabezpieczenia instalacji przed działaniem wodnych roztworów kwasów nieorganicznych, stężonych roztworów soli lub wody morskiej. Jest to preparat oferujący ochronę korozyjną zwłaszcza w systemach zawierających jony chlorkowe, jak również CO2, H2S. Specjalnie dobrane składniki inhibitora korozji tworzą trwałą warstwę pasywacją na chronionych powierzchniach i przeciwdziałają tworzeniu się porów nawet w bardzo agresywnych środowiskach. Jest to mieszanina inhibitorów korozji i środków powierzchniowo-czynnych rozpuszczonych w alkoholu/alkoholach. Pachem-CI_AC1 jest klarowną, homogeniczną cieczą zachowującą swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur od -30°C do +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  - bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  900 - 950 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < -30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C <  23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s   > 5 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w wodzie - bardzo dobra ocena wizualna

Zastosowanie:

Pachem-CI_AC1 przeznaczony jest do stosowania w wodzie morskiej, wodnych roztworach kwasów i stężonych roztworów soli stosowanych m.in. w układach do usuwania kamienia kotłowego.
• jest dobrze rozpuszczalny w wodzie
• tworzy trwałą, cienką warstwę ochronną na powierzchniach metalowych
• jego unikalne właściwości antykorozyjne zapewniają ochronę przed powstawaniem porów korozji nawet w bardzo agresywnym środowisku (np. wodne roztwory HCl).

Produkt w warunkach przechowywania może lekko mętnieć co nie pogarsza w żadnym stopniu jego efektywności. Zalecana jest homogenizacja produktu (wymieszanie) bezpośrednio przed jego stosowaniem.

Sposób użycia:

Stosować zazwyczaj w stężeniu 0,2-2,0%, najkorzystniej 0,5-1,0 [m/m] w zależności od środowiska. Dozowanie musi być każdorazowo starannie dobrane w zależności od rodzaju środowiska korodującego (stężenia kwasu i/ lub soli).

Pakowanie:

Pachem-CI_AC1 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.