PACHEM-SMK_4917I

środek myjąco-konserwujący

Informacje ogólne:

Środek myjąco-konserwujący PACHEM-SMK-4917I jest przeznaczony do stosowania głównie w przemysłach, w których wytwarzane są wyroby metalowe o wysokim stopniu obróbki powierzchni, między innymi w przemyśle precyzyjnym, łożyskowym, narzędzi pomiarowych i w przemyśle motoryzacyjnym. Środek myjąco-konserwujący PACHEM-SMK-4917I zawiera lekkie głębokorafinowane oleje naftowe pozbawione aromatów oraz dodatki uszlachetniające: przeciwkorozyjne, myjące i przeciwutleniające. Środek myjąco-konserwujący Pachem-SMK-4917I charakteryzuje się wysoką efektywnością myjącą, dobrymi właściwościami przeciwkorozyjnymi oraz brakiem skłonności do pienienia.

 

 Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 200C  - żółta PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 150C  kg/m3 800-850 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < -25 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C > 100 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 200C mm2/s  < 5 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w węglowodorach - dobra ocena wizualna
Zawartość wody metodą Fischera % (m/m) < 0,05 ​PN-EN ISO 12937
Temperatura mętnienia 0C < -25 PN-ISO 3015

Zastosowanie:

Środek myjąco-konserwujący PACHEM-SMK -4917I jest przeznaczony do mycia wyrobów metalowych oraz do międzyoperacyjnej ochrony przeciwkorozyjnej.

Przed skierowaniem środka myjąco-konserwującego PACHEM-SMK-4917I do konkretnego odbiorcy w przemyśle maszynowym, wskazana jest ocena jego właściwości funkcjonalnych pod kątem wymagań odbiorcy.

Sposób użycia:

Może być nakładany przy pomocy pędzla, natrysku lub przez zanurzenie.

 

Pakowanie:

Pachem-SMK-4917I jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.