PACHEM-DR

Dodatek poprawiający przepływ w rurociągach

Informacje ogólne:

Pachem-DR to dodatek zmniejszający opory przepływu w rurociągach przepompowujących ropę naftową lub oleje napędowe (Drag Reducer).  Dzięki odpowiednio dobranej polimerowej strukturze cząsteczkowej, dodatek ten pozwala utrzymać laminarny przepływ cieczy w pobliżu ścianek rurociągu, co skutkuje zmniejszeniem oporów tarcia wewnętrznego pompowanej cieczy, a w efekcie pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne potrzebne do pompowania lub też przy takim samym poziomie zużytej mocy na pompowanie, zwiększa wydajność rurociągu..

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  - Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  900-940 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < -45 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  < 55 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   > 50 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-DR przeznaczony jest do rurociągów ropy naftowej lub paliwowych.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-DR wynosi 5-20 ppm wagowych.  Wprowadzenie dodatku do rurociągu musi być dokonane za systemami pompowymi (przepuszczenie dodatku przez układy pompowe niszczy bowiem jego strukturę cząsteczkową i zmniejsza lub nawet całkowicie likwiduje właściwości). W przypadku rurociągów z wielostopniowymi systemami pompowymi, dozowanie dodatku powinno powtarzać się po każdym systemie pompowym.

Pakowanie:

Pachem-DR jest dostępny w beczkach 200 l,  DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu