PACHEM-GWA40BA

Dodatek zapachowy do płynów przemysłowych

Informacje ogólne:

Pachem-GWA40BA to dodatek zapachowy do zastosowania przemysłowego. Dzięki specjalnie dobranej formule ma przyjemną woń pigwy, która doskonale maskuje nieprzyjemny zapach płynów, do których jest dodawany lub też nadaje przyjemny zapach płynom bezzapachowym.

 

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  bezbarwny
do żółtego
PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  920 - 960 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < -30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 62 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   < 7 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-GWA40BA przeznaczony jest jako dodatek zapachowy do ciekłych produktów przemysłowych o nieprzyjemnym lub neutralnym zapachu; np. płyny hydrauliczne, płyny do obróbki metali, płyny lub emulsje stosowane do smarowania form przy produkcji materiałów budowlanych, itp.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-GWA40BA wynosi 20 - 50 ppm wagowych w zależności od potrzeb.
Dawkę należy dostosować indywidualnie w zależności od zapachu płynu, do którego jest dodawany oraz wymagań klienta.

Pakowanie:

Pachem-GWA40BA jest dostępny w pojemnikach 20l, 30 l, beczkach 200 l, DPPL 1000.
Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu