Pachem-SI_7013

Inhibitor kamienia

Informacje ogólne:

Pachem-SI_7013 jest innowacyjnym inhibitorem kamienia-dyspergatorem osadów stosowanym do wodnych instalacji chłodzących w przemyśle rafineryjnym, wydobywczym i energetycznym. Pachem-SI_7013 kontroluje osadzanie się kamienia, w tym kamienia halitowego. Działa w szerokim zakresie parametrów wody obiegowej. Jest szeroko stosowany tam, gdzie dochodzi do tworzenia soli nieorganicznych, głównie węglanów wapnia i kamienia halitowego.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  - jasnożółta PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  1050-1150 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < 0 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C > 100 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s  < 5 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w wodzie - bardzo dobra ocena wizualna
Rozpuszczalność w węglowodorach - nierozpuszczalny ocena wizualna

Zastosowanie:

Zaleca się dozowanie Pachem-SI_7013, dla zapewnienia trwałości stalowych elementów wymienników ciepła, których żywotność bez odpowiednich zabezpieczeń przed korozją i kamieniem wynosi 0,5 – 2 lat.
Zastosowanie Pachem-SI_7013 spowoduje:
- przedłużenie żywotności chronionych instalacji i aparatów
- ograniczenie kosztów remontowych i czyszczenia
- ograniczenie czasu postoju remontowego

Przed rozpoczęciem dozowania, zaleca się pobranie wody z układu chłodzenia i wody uzupełniającej, w celu przeprowadzenia szczegółowych badań, a następnie ustalenia właściwego dozowania. Przed dozowaniem Pachem-SI_7013 można rozcieńczyć wodą zdemineralizowaną.

Sposób użycia:

Inhibitor kamienia-dyspergator osadów Pachem-SI_7013 powinien być dozowany w sposób ciągły, proporcjonalnie do ilości wody zasilającej układ chłodzenia. Zalecane jest utrzymanie stężenia Pachem-SI_7013 na poziomie 50-250 ppm w układzie chłodzenia (dawka zalecana 100 ppm). Nie zaleca się dozowania powyżej 250 ppm. Poziom dozowania jest uzależniony od jakości wody uzupełniającej i jakości wody znajdującej się w układzie chłodzenia. Im wyższa jest twardość ogólna i twardość węglanowa, tym wyższe jest dozowanie.

Pakowanie:

Pachem-SI_7013 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.