Pachem-Acor_AQ

Inhibitor korozji do zastosowań specjalnych

Informacje ogólne:

Pachem-Acor_AQ to inhibitor korozji do zastosowania przemysłowego. Dzięki specjalnie dobranej formule posiada silne właściwości przeciwkorozyjne. Pachem-Acor_AQ jest klarowną, homogeniczną cieczą o barwie bursztynowej.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  - bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  880-980 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C < -30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s  > 7 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-Acor_AQ przeznaczony jest jako dodatek antykorozyjny do zastosowań specjalnych, np. do płynów lub emulsji stosowanych do zabezpieczania form odlewczych betonów i innych wyrobów budowlanych, płynów chłodzących obróbki metali, itp.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-Acor_AQ wynosi 200-500 ppm wagowych. Wielkość dawki należy dostosować do agresywności środowiska oraz wymaganego poziomu zabezpieczenia antykorozyjnego.

Pakowanie:

Pachem-Acor_AQ jest dostępny w beczkach 200 l, DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.