Pachem-CWR-1011-A

Inhibitor korozji do zastosowania w przemyśle rafineryjnym

Informacje ogólne:

Pachem-CWR-1011-A jest olejodyspergowalny-wodorozpuszczalnym inhibitorem korozji do stosowania w przemyśle wydobywczym ropy naftowej do ciągłego dozowania, do ochrony odwiertów, urządzeń wydobywczych i rurociągów transportujących ropę naftową w kopalniach ropy naftowej i gazu. Pachem-CWR-1011-A jest inhibitorem korozji typu film forming. Zawiera składniki tworzące na powierzchni instalacji trwałą powłokę antykorozyjną oraz składniki neutralizujące czynniki korozyjne zawarte w ropie naftowej. Utworzony film ochronny chroni przed działaniem siarkowodoru H2S, ditlenku węgla CO2 i chlorków, nie dopuszczając do powstawania wżerów oraz zapobiegając korozji równomiernej.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  - bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  820-900 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C < -30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s  < 5 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Zapewnia maksymalną ochronę przed korozją nawet przy ekstremalnie wysokiej zawartości wody w węglowodorach. Inhibitor rozpuszcza się w wodzie, wykazuje przy tym doskonałe właściwości przeciwdziałania tworzeniu się emulsji ropy naftowej z wodą złożową, a jego zastosowanie powoduje, że rozdział obu faz: ropy naftowej i wody, podczas procesu odstawania, następuje w czasie do 15 sekund. Zalecany jest do dozowania ciągłego, ale można go również dozować okresowo. Rozpuszczony w metanolu może być stosowany jako inhibitor hydratów i korozji.

Przed skierowaniem olejodyspergowalnego-wodorozpuszczalnego inhibitora korozji Pachem-CWR-1011-A do konkretnej kopalni ropy naftowej, wskazana jest ocena jego właściwości funkcjonalnych przy zastosowaniu ropy naftowej/wody złożowej, pobranych w kopalni ropy naftowej.

Sposób użycia:

Pachem-CWR-1011-A dozuje się w sposób ciągły 10-100 ppm, zalecane 20-50 ppm, w przeliczeniu na objętość ropy naftowej i wody złożowej lub okresowo co kilka dni w ilości 100-200 ppm.

Pakowanie:

Pachem-CWR-1011-A jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.