Pachem-DET-7

Płyn do mycia i odtłuszczania powierzchni przemysłowych

Informacje ogólne:

Pachem-DET-7 to silnie skoncentrowany, wysoce wydajny, niskopieniący się płyn do mycia i odtłuszczania: powierzchni przemysłowych, silnie zabrudzonych powierzchni i silników maszyn przemysłowych, rolniczych, urządzeń oraz innych obiektów. Zasadowe pH. Dzięki odpowiednio dobranej formule, płyn skutecznie usuwa z powierzchni wszelkie trudno zmywalne zabrudzenia i zanieczyszczenia olejowe, pozostawiając ją czystą i błyszczącą, bez tłustych plam i zacieków. Pachem-DET-7 jest produktem ekologicznym, przyjaznym środowisku.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  - perłowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  1000-1100 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C < 0 PN-ISO 3016:2005
pH 1% (m/m) r-ru w wodzie destylowanej  - 11-12,5 PB-03 - Wydanie nr 1

Zastosowanie:

Pachem_ DET-7 ma zastosowanie szczególnie tam, gdzie zawodzą inne środki myjące:
• warsztaty mechaniczne i samochodowe
• obiekty przemysłowe, handlowe
• hale produkcyjne i magazynowe
• aparaty i urządzenia zanieczyszczone produktami naftowymi i ropopochodnymi
• stacje benzynowe
Jest zalecany do powierzchni silnie zaolejonych. Usuwa wiele typów zabrudzeń m.in. sadze, smary tłuszcze, oleje, zanieczyszczenia komunikacyjne, atmosferyczne, eksploatacyjne z różnego rodzaju powierzchni (metalowych, tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki i betonu).

Sposób użycia:

Sposób rozcieńczenia koncentratu do postaci płynu finalnego z zastosowaniem wody zależy od zabrudzenia zmywanych powierzchni; najczęściej zalecane rozcieńczenie to 1:10. Stężenia robocze to 1:7 – 1:25. Punktowo dopuszczane stężenie to 1:3.Temperatura pracy: 15 - 60˚C.

Uwaga: Podczas przechowywania produkt może ulec rozwarstwieniu. Nie pogarsza to jego właściwości eksploatacyjnych; przed użyciem należy produkt wymieszać.

Pakowanie:

Pachem-DET-7 jest dostępny w pojemnikach 30 i 60 litrów, beczkach 200 l, DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.