HHO_30AC_N

dodatek do ciężkich olejów opałowych

Informacje ogólne:

HOO_30AC_N (concentrate) stosuje się do uszlachetniania ciężkiego oleju opałowego w celu poprawy procesu spalania, ograniczenia zadymienia spalin oraz zapewnienia odpowiednich właściwości detergentowo-dyspergujących. HOO_30AC_N (concentrate) jest homogeniczną cieczą o barwie od bursztynowej do brązowej.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Ciecz o barwie bursztynowej do brązowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 950-1050 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  >45 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   <7 PN-EN ISO 3104:2004

 

Zastosowanie:

HOO_30AC_N (concentrate) przeznaczony jest do uszlachetniania ciężkiego oleju opałowego. Pakiet poprawia wiele właściwości fizyko-chemicznych oleju.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie HOO_30AC_N (concentrate) wynosi 700-900 ppm wagowych. Rekomendowana dawka 800 ppm wagowych. Wielkość dawki należy dostosować do jakości oleju bazowego.

Pakowanie:

HOO_30AC_N (concentrate) jest dostępny w beczkach 200 l, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu.