Pachem-HHODISP50

dyspergator asfaltenów

Informacje ogólne:

Dyspergator parafin i asfaltenów Pachem-HHODISP50 jest mieszaniną estrów polioli rozpuszczonych w wysokowrzącym rozpuszczalniku organicznym. Zapewnia pełne zdyspergowanie parafin i asfaltenów obecnych w ciężkich frakcjach ropy naftowej m.in ciężkim oleju opałowym. Pachem-HHODISP50 jest klarowną, homogeniczną cieczą, która pozostaje stabilna w szerokim zakresie stosowanych temperatur.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Ciecz o barwie bursztynowej do brązowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 870-970 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  >60 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   <7 PN-EN ISO 3104:2004

 

Zastosowanie:

Pachem-HHODISP50 : - zapobiega aglomeracji parafin i asfaltenów oraz tworzeniu się osadów w trakcie magazynowania, - poprzez pełne ich zdyspergowanie poprawia stabilość i kompatybilność ciężkich frakcji ropy naftowej, - ułatwia przepływ ciężkiej frakcji.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-HHODISP50 to 25-500 ppm wagowych. W przypadku ciężkiej frakcji o dużej zawartośći asfaltenów, zaleca się indywidualny dobór wielkości dozowania ( przewyższający nawet 1000 ppm) .

Pakowanie:

Pachem-HHODISP50 jest dostępny w beczkach 200 litrowych, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu.