Pachem-HHO_30AC

dodatek do ciężkich olejów opałowych

Informacje ogólne:

Pachem–HOO_30AC stosuje się do uszlachetniania ciężkiego oleju opałowego w celu poprawy procesu spalania, ograniczenia zadymienia spalin oraz zapewnienia odpowiednich właściwości detergentowo-dyspergujących. Pachem-HOO_30AC jest homogeniczną cieczą o barwieod bursztynowej do brązowej.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Ciecz o barwie bursztynowej do brązowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 980-1100 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  >45 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s  <7 PN-EN ISO 3104:2004

 

Zastosowanie:

Pachem–HOO_30AC przeznaczony jest do uszlachetniania ciężkiego oleju opałowego. Pakiet poprawia wiele właściwości fizyko-chemicznych oleju.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem–HOO_30AC wynosi 700-900 ppm wagowych. Rekomendowana dawka 800 ppm wagowych.Wielkość dawki należy dostosować do jakości oleju bazowego.

Niewielkie ilości osadu mogą wytrącić się podczas magazynowania, lecz nie wpływa to na efektywność działania produktu. Zaleca się mieszanie przed zastosowaniem produktu.

Pakowanie:

Pachem–HOO_30AC jest dostępny w beczkach 200 l, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu.