PACHEM-Anticor

Inhibitor korozji do olejów opałowych

Informacje ogólne:

Pachem-Anticor to inhibitor korozji do olejów opałowych. Dzięki specjalnie dobranej formule posiada silne właściwości przeciwkorozyjne. Pachem-Anticor jest klarowną, homogeniczną cieczą o barwie żółto-bursztynowej.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Ciecz o barwie żółto-bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  920-970 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-15 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  >62 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   >6 PN-EN ISO 3104:2004

 

Zastosowanie:

Pachem-Anticor przeznaczony jest jako dodatek antykorozyjny do olejów napędowych, olejów opałowych oraz innych lekkich i średnich destylatów.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-Anticor wynosi 5 - 50 ppm wagowych. Wielkość dawki należy dostosować do jakości paliwa bazowego.

Pakowanie:

Pachem-Anticor jest dostępny w beczkach 200 l, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu