TRACE_175

Marker

Informacje ogólne:

TRACE_175 to specjalistyczny ciekły barwnik, który powstał na bazie barwnika antrachinonowego w rozpuszczalniku o wysokiej temperaturze zapłonu. TRACE_175 jest powszechnie stosowany do identyfikowania, znaczenia lub oceny paliw ropopochodnych, opracowany z myślą o łatwym wtrysku liniowym do paliwa.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  jednorodna ciecz bursztynowego koloru PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 1070-1030 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 10 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 61 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość kinematyczna w 20 0C mm2/s   < 7 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w wodzie  - nierozpuszczalny ocena wizualna

Zastosowanie:

TRACE_175 jest szeroko stosowany:
-jako znacznik do identyfikacji źródła, marki lub gatunku;
- jako wsparcie dla celów identyfikacji podatkowej;
- jako pomoc w prawidłowym użytkowaniu produktów

Sposób użycia:

Typowy zakres dozowania TRACE _175 wynosi 50-250 mg / l, w zależności od wymaganej głębokości wywołanego koloru. Dawka 250 mg/l zapewnia oznaczalność markera TRACE _175 w rozcieńczeniu do 125 razy.

Pakowanie:

TRACE_175 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.