TRACE_Blue

Marker

Informacje ogólne:

TRACE_Blue to specjalny ciekły barwnik, który powstał na bazie barwnika antrachinonowego w ksylenie. TRACE_Blue jest powszechnie używany do identyfikowania, znakowania lub oceny paliw ropopochodnych, opracowany z myślą o łatwym wtrysku liniowym do paliw. TRACE_Blue jest rozpuszczalny we wszystkich węglowodorach.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa w 20 0C  - niebieska PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 930-960 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 39 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość kinematyczna w 20 0C mm2/s   > 7 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w wodzie  - nierozpuszczalny ocena wizualna
Rozpuszczalność w węglowodorach - rozpuszczalny ocena wizualna

Zastosowanie:

TRACE_Blue jest szeroko stosowany:
jako marker do identyfikacji źródła, marki lub gatunku;
- jako wsparcie do celów identyfikacjipodatkowej;
- jako pomoc w prawidłowym użytkowaniu produktów.

Sposób użycia:

Stopień dozowania TRACE_Blue zależy od wymagań klienta lub specyfikacji oraz od naturalnego koloru paliwa podstawowego. Najniższa dawka do uzyskania niebieskiego zabarwienia paliw wynosi około 2 mg / l. TRACE_Blue można również wtryskiwać do paliwa jako wstępnie rozcieńczony roztwór.

Pakowanie:

TRACE_Blue jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.