Dodatki do paliw i biopaliw

Główną specjalnością firmy Pachemtech jest opracowywanie technologii i produkcja własna pakietów dodatków uszlachetniających do:
- benzyn,
- olejów napędowych,
- olejów opałowych,
- biopaliw bazujących na RME (B100, B20, B30)
- biopaliw zawierających etanol

Staramy się aby Informacje na temat oferowanych przez Spółkę Pachemtech produktów były jak najbardziej aktualne, jednakże nie jest to zawsze możliwe.  Dlatego też w niniejszym linku przedstawiamy aktualną listę produktów oferowanych przez nas w formie pliku pdf będącego bezpośrednim wydrukiem z systemu sprzedaży.

Wydruk produktów oferowanych przez Spółkę Pachemtech (plik pdf)

Podkategorie

benz tankowaniePachemtech oferuje wysokiej jakości wielofunkcyjne dodatki do benzyn poprawiające między innymi właściwości myjąco dyspergujące (zapewniające czystość zaworów, układu zasilania paliwem, zmnieszające ilość tworzących się odpadów itp.), antykorozyjne, smarnościowe, przeciwpienne, zapachowe ...

Oferujemy także dodatki jednofunkcyjne, np. zapewniające utrzymanie odpowiednich właściwości antypiennych lub antykorozyjnych lub też zapewniających ochronę mikrobiologiczną systemów magazynowania benzyn.

2 trucksPachemtech oferuje wysokiej jakości wielofunkcyjne dodatki do olejów napędowych poprawiające między innymi właściwości myjąco dyspergujące (zapewniające czystość zaworów, układu zasilania paliwem, zmniejszające ilość tworzących się osadów itp.), antykorozyjne, smarnościowe, przeciwpienne, mikrobójcze, zapachowe ...

Oferujemy także dodatki jednofunkcyjne, np. zapewniające utrzymanie odpowiednich właściwości antypiennych lub antykorozyjnych lub też zapewniających ochronę mikrobiologiczną systemów magazynowania olejów napędowych.

 

Biopaliwa wyprodukowane z estrów rzepakowych,a tym bardziej z innego typu estrów tłuszczowych wymagają odpowiedniego zabezpieczenia dodatkami uszlachetniającymi.  Najbardziej istotne są antyutleniacze, które chroniąbiopaliwa przed niepożądanymi skutkami utleniania ich składników, co prowadzi często do powstawania osadów i szlamów w zbiornikach magazynowych oraz układach zasilania paliwa. Kolejnymi, niezbędnymi dodatkami są biocydy zabezpieczające przed rozwojem flory bakteryjnej w paliwie.  Dla rozwiązania problemów zatykania filtrów paliwowych stosuje się także dodatki dyspergująco-myjące oraz depresatory.  Zabezpieczają one takie parametry paliwa, jak CFPP - temperaturę blokady zimnego filtra oraz właściwości filtracji na zimno w teście CSFT.

Pachemtech oferuje pojedyńcze dodatki, jak również pakiety wielofunkcyjne do RME i FAME pozwalające zabezpieczyć prawidłowe parametry biopaliw i uniknąć ww. problemów.

Oferujemy dodatki lub ich wieloskładnikowe pakiety poprawiające spalanie, myjąco-dyspergujące, zabezpieczające antykorozyjnie układ spalania, zabezpieczające paliwo przed rozwojem flory bakteryjnej i innych mikroorganizmów. Produkujemy zarówno tzw. konwencjnalne dodatki lub pakiety dodatków do lekkich i ciężkich olejów opałowych, jak również dodatki proekologiczne (tzw. green energy).  

Szczegóły oferty podajemy zainteresownym klientom indywidualnie.  Oferujemy także dobór funkcjonalności pakietów indywidualnie dostosowany do jakości paliw bazowych klienta; dzięki temu nasze dodatki są wysokoefektywne oraz zoptymalizowane ekonomicznie.

Najnowszymi produktami tej grupy są dodatki poprawiające spalanie oraz zabezpieczające paliwa opałowe zawierające biomasę

Dodatki do LPG obejmują gównie inhibitory korozji gwarantujące utrzymanie korozji na poziomie wymaganym przez normy lub indywidualne wymagania odbiorców.  Oferujemy także doddatki wielofunkcyjne, zawierające między innymi składniki smarnościowe, składniki zabezpieczające gniazda zaworowe silników przed zużyciem.