Badania laboratoryjne


Laboratorium oferuje usługi w zakresie (patrz lista i odnosniki poniżej):

  • Badania paliw ciekłych: olejów napędowych, olejów opałowych
  • Badania biopaliw ciekłych i biokomponentów: estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), olejów napędowych z dodatkiem FAME
  • Badania innych produktów naftowych
  • Oceny efektywności działania dodatków uszlachetniających do paliw ciekłych: olejów napędowych, olejów opałowych
  • Oceny efektywności działania dodatków uszlachetniających do biopaliw ciekłych i biokomponentów: FAME, olejów napędowych z dodatkiem FAME
  • Badania mikrobiologiczne paliw i biopaliw ciekłych, w tym ocenę efektywności działania biocydów

Dysponujemy wysokiej klasy wyposażeniem pomiarowym oraz kadrą badawczą z wieloletnim doświadczeniem w branży naftowej.
Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych badań. Posiadamy wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami PN-EN ISO IEC 17025:2005. Dla zapewnienia jakości wykonywanych badań potwierdzamy kompetencje personelu oraz poprawność realizowanych metod badań poprzez uczestnictwo w badaniach biegłości oraz badania CRM.
Dążymy konsekwentnie do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest sprostanie oczekiwaniom naszych klientów.

Lista oferowanych badań laboratoryjnych poniżej:

 

Pokaż #
Oznaczanie skłonności do separacji asfaltenów w olejach ciężkich za pomocą optycznego urządzenia skanującego wg normy ASTM D 7061
Oznaczanie pH wyciągu wodnego wg PB-03
Oznaczanie zawartości biocydu w pakietach uszlachetniających wg PB-02
Określanie wyglądu i barwy dodatków uszlachetniających wg PB-01
Oznaczanie skłonności do pienienia olejów napędowych wg NF M 07-75
Oznaczanie wskaźnika lepkości na podstawie lepkości kinematycznej wg PN-ISO 2909:2009/Ap1:2010
Oznaczenie mocy alkoholu etylowego wg PN-A-79528-3 p.5.2
Oznaczanie skłonności biodiesla (B100) do blokowania filtra paliwa metodą filtrowania po wychłodzeniu wg ASTM D 7501
Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego wg PN-84/C-04064 met. B
Oznaczanie zanieczyszczeń stałych metodą ekstrakcyjną wg PN-EN ISO 3735