Oznaczanie gęstości metodą oscylacyjną z U-rurką wg PN-EN ISO 12185, ASTM D 4052

Zakres: 600-1000

Jednostka: kg/m3

Metoda: oscylacyjna

Badane obiekty: paliwa i biopaliwa ciekłe oraz inne produkty naftowe i dodatki uszlachetniające

Zasada metody: metoda polega na wprowadzeniu niewielkiej ilości (zwykle mniej niż 1 ml) badanej próbki do U-rurki o regulowanej temperaturze. Mierzy się częstotliwość drgań i oblicza gęstość badanej próbki z zastosowaniem stałej pomiarowej wyznaczonej przez pomiar częstotliwości drgań U-rurki wypełnionej materiałem odniesienia o znanej gęstości.

Wymagania: w poniższej tabeli przedstawiono obowiązujące wymagania dla różnych obiektów badań (paliw i biopaliw ciekłych):

 

Badany obiekt  Wymaganie wg  Dopuszczalna wartość gęstości w 15 0C [kg/m3
 Benzyna bezołowiowa  PN-EN 228  720.0 – 775,0
 Olej napędowy  PN-EN 590  820,0 – 845,0
 FAME  PN-EN 14214  860,0 – 900,0
Olej opałowy lekki PN-C-96024 max. 860