Oznaczanie temperatury płynięcia wg PN-ISO 3016, ASTM D 97

 

Zakres: + 40 do -40

Jednostka: 0C

Badane obiekty: paliwa i biopaliwa ciekłe oraz inne produkty naftowe i dodatki uszlachetniające

Zasada metody: zasada oznaczenia polega na tym, że po wstępnym ogrzaniu próbka jest schładzana z ustaloną prędkością i kontrolowana w odstępach temperatury co 3 0C, w celu sprawdzenia jej płynności. Najniższą temperaturę, w której obserwuje się przemieszczanie cieczy, uznaje się za wartość temperatury płynięcia. Temperatura płynięcia jest parametrem jakościowym obowiązującym w przypadku oceny właściwości olejów opałowych lekkich i ciężkich. 

Wymagania: zgodnie z wytycznymi normy PN-C-96024 temperatura płynięcia powinna wynosić następujące wartości:

- dla olejów opałowych lekkich: max. – 20 0C,

- dla olejów opałowych ciężkich: max. + 40 0C.