Oznaczanie odporności na utlenianie średnich destylatów naftowych wg PN-EN ISO 12205

 

 Zakres: 1-50

Jednostka: g/m3

Badane obiekty: oleje napędowe

Zasada metody: badanie polega na tym, że próbka paliwa jest poddawana starzeniu w temperaturze 95 0C przez 16 h, przy przepływie tlenu przez próbkę. Po starzeniu próbka jest schładzana do temperatury pokojowej, a następnie sączona w celu oznaczenia zawartości osadów nierozpuszczalnych filtrowalnych. Osady nierozpuszczalne przylegające są usuwane z probówki do utleniania i innych części szklanych rozpuszczalnikiem trójskładnikowym. Trójskładnikowy rozpuszczalnik jest odparowywany w celu uzyskania osadów nierozpuszczalnych przylegających. Suma osadów nierozpuszczalnych przylegających i nierozpuszczalnych filtrowalnych jest podawana jako całkowite osady nierozpuszczalne.

Wymagania: zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 590 odporność na utlenianie ON powinna wynosić max. 25 g/m3.