Oznaczanie zanieczyszczeń stałych metodą ekstrakcyjną wg PN-EN ISO 3735

 

Zakres: 0,01-0,5

Jednostka: % m/m

Metoda: wagowa

Badane obiekty: oleje opałowe, ropa naftowa

Zasada metody polega na tym, że badana próbka umieszczona w gilzie ekstrakcyjnej jest ekstrahowana gorącym toluenem do chwili, aż pozostałość osiągnie stałą masę.

Wymagania: dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń w ciężkim oleju opałowym wg PN-C-96024 wynosi max. 0,5 % m/m.