Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego wg PN-84/C-04064 met. B

Zasada metody: polega na ekstrahowaniu z badanego produktu rozpuszczalnych kwasów i zasad woda lub wodnym roztworem alkoholu etylowego i oznaczeniu odczynu wyciągu wodnego lub alkoholowo-wodnego za pomocą wskaźników: roztworu oranżu metylowego lub fenoloftaleiny.