Oznaczenie mocy alkoholu etylowego wg PN-A-79528-3 p.5.2

 

 

Metoda: oscylacyjna

Zakres: 95-100

Jednostka: % v/v

Badane obiekty: alkohol etylowy

Metoda polega na pomiarze okresu drgań kapilary napełnionej próbką do badań, który jednoznacznie zależy od gęstości i na tej podstawie odczytaniu mocy z tablic alkohometrycznych.

Wymagania: wg wymagań normy PN-A-79521 „Etanol absolutny”, etanol absolutny paliwowy skażony powinien mieć moc nie mniejszą niż 99,6 % v/v, w temperaturze 20 0C.