Oznaczanie skłonności do pienienia olejów napędowych wg NF M 07-75

 

Zakres i jednostki: objętość piany: 0-150 ml; czas zaniku piany: 0-50 s           

Badane obiekty: oleje napędowe

Zasada metody: badanie skłonności do pienienia polega na wstrzyknięciu określonej ilości oleju napędowego pod stałym ciśnieniem do szklanego, zaopatrzonego w podziałkę cylindra i pomiarze dwóch wartości: objętości uformowanej piany [ml] oraz czasu do momentu zaniku piany [s].

Wymagania: zgodnie z wymaganiami zawartymi w Światowej Karcie Paliw objętość uformowanej piany nie powinna przekraczać 100 ml, przy maksymalnym czasie zaniku piany równym 15 sekund.