Oznaczanie zawartości biocydu w pakietach uszlachetniających wg PB-02

 

Jednostka: % m/m

Metoda: z obliczeń

Badane obiekty: pakiety dodatków uszlachetniających

Zasada metody: metoda opracowana i wdrożona dla potrzeb klienta wewnętrznego