Badania laboratoryjne


Laboratorium oferuje usługi w zakresie (patrz lista i odnosniki poniżej):

  • Badania paliw ciekłych: olejów napędowych, olejów opałowych
  • Badania biopaliw ciekłych i biokomponentów: estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), olejów napędowych z dodatkiem FAME
  • Badania innych produktów naftowych
  • Oceny efektywności działania dodatków uszlachetniających do paliw ciekłych: olejów napędowych, olejów opałowych
  • Oceny efektywności działania dodatków uszlachetniających do biopaliw ciekłych i biokomponentów: FAME, olejów napędowych z dodatkiem FAME
  • Badania mikrobiologiczne paliw i biopaliw ciekłych, w tym ocenę efektywności działania biocydów

Dysponujemy wysokiej klasy wyposażeniem pomiarowym oraz kadrą badawczą z wieloletnim doświadczeniem w branży naftowej.
Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych badań. Posiadamy wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami PN-EN ISO IEC 17025:2005. Dla zapewnienia jakości wykonywanych badań potwierdzamy kompetencje personelu oraz poprawność realizowanych metod badań poprzez uczestnictwo w badaniach biegłości oraz badania CRM.
Dążymy konsekwentnie do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest sprostanie oczekiwaniom naszych klientów.

Lista oferowanych badań laboratoryjnych poniżej:

 

Pokaż #
Oznaczanie gęstości lub gęstości względnej metodą z areometrem wg PN-EN ISO 3675
Oznaczanie gęstości metodą oscylacyjną z U-rurką wg PN-EN ISO 12185, ASTM D 4052