Opracowanie wielofunkcyjnego pakietu dodatków zawierającego innowacyjny modyfikator procesu spalania typu FBC do lekkiego oleju opałowego

logo-NCBiRlogo-PBS

 

Projekt współfinansowany ze środków NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B. Projekt był realizowany od października 2012 r. do września 2015 r. Projekt NCBiR w ramach PBS; nr PBS1/B1/4/2012; „Opracowanie wielofunkcyjnego pakietu dodatków zawierającego innowacyjny modyfikator procesu spalania typu FBC (Fuel Born Catalyst) do lekkiego oleju opałowego".

W ramach projektu opracowano pakiet dodatków uszlachetniających, zawierający innowacyjny modyfikator procesu spalania typu FBC (Fuel Born Catalyst) do lekkiego oleju opałowego przeznaczonego do zasilania nowoczesnych kotłów grzewczych. Nowoczesny dodatek modyfikujący proces spalania jest stabilną dyspersją metaloorganicznych związków kompleksowych metali przejściowych, metali alkalicznych lub ziem alkalicznych oraz substancji bezpopiołowych, które ulęgną pirolitycznej transformacji in-situ, tworząc nanocząstki katalizatora. Zastosowanie pakietu spowoduje obniżenie emisji cząstek stałych oraz ograniczy osadzanie się niespalonych substancji na elementach pieców grzewczych oraz zapewni dobre właściwości użytkowe lekkiego oleju opałowego wg wymagań norm PN-C-96024 i DIN 516031.