Opracowanie wielofunkcyjnego pakietu dodatków do oleju napędowego zawierającego nowoczesne substancje powierzchniowoczynne

Projekt był współfinansowany ze środków NCBiR w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej In-Tech. Projekt był realizowany od lipca 2013 r. do czerwca 2016 r.

Przedmiotem projektu było opracowanie technologii wytwarzania wielofunkcyjnego pakietu dodatków uszlachetniających do oleju napędowego zawierającego substancje powierzchniowoczynne, przeznaczonego do zasilania nowoczesnych silników z zapłonem samoczynnym. Głównym składnikiem pakietu dodatków będzie substancja detergentowo-dyspergująca o odpowiedniej stabilności i ulepszonych w stosunku do obecnie stosowanych właściwościach detergentowych oraz odpowiednio do niej dobrane dodatki demulgujące i przeciwpienne. Uszlachetnienie oleju napędowego opracowanym pakietem zapewni dobre właściwości użytkowe oleju napędowego wg wymagań normy PN-EN 590 i Światowej Karty Paliw (WWFC 2006) oraz zmniejszy zużycie paliwa, ograniczy spadek mocy silnika, zapobiegnie uszkodzeniom układów wtrysku paliwa, a także wpłynie na obniżenie poziomu emisji toksycznych składników spalin.