Innowacyjne środki chemiczne z udziałem zmodyfikowanej imidazoliny dla przemysłu rafineryjnego, wydobywczego ropy naftowej, hutniczego i maszynowego.

 

logo-PBS

logo-NCBiR

Projekt współfinansowany ze środków NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B. Projekt jest realizowany od stycznia 2015 r. do grudnia 2017 r. Projekt NCBiR w ramach PBS; nr PBS3/A1/15/2015; „Innowacyjne środki chemiczne z udziałem zmodyfikowanej imidazoliny dla przemysłu rafineryjnego, wydobywczego ropy naftowej, hutniczego i maszynowego".  Projekt realizowany wspólnie z INiG - PIB Kraków.

Głównym celem projektu jest:

  • Optymalizacja technologii wytwarzania nowej zmodyfikowanej pochodnej imidazoliny.
  • Opracowanie inhibitorów korozji do strumieni węglowodorowych dla przemysłu rafineryjnego.
  • Opracowanie pakietu inhibitor korozji-inhibitor kamienia-dyspergator, do zamkniętych instalacji wodnych chłodzących, do stosowania w przemyśle rafineryjnym, hutniczym i energetycznym.
  • Opracowanie inhibitorów korozji do stosowania w przemyśle wydobywczym ropy naftowej.
  • Opracowanie nowoczesnych olejów konserwacyjnych o zwiększonej ochronie przed korozją, w tym środków myjącokonserwujących i środków do ochrony czasowej przed korozją atmosferyczną.