Usługi inne

PaChemTech oferuje rozwiązywanie wszelkich problemów z zakresu technologii paliw, biopaliw, technologii rafineryjnych oraz technologii produkcji wszelkiego rodzaju produktów naftowych (indywidualny dobór i komponowanie dodatków uszlachetniających do benzyn, olejów napędowych, biopaliw i dodatków specjalnych stosowanych między innymi jako chemikalia procesowe wspomagające lub ochronne w procesach chemicznych oraz w procesach wydobycia ropy naftowej i gazu).