Biocydy

Staramy się aby Informacje na temat oferowanych przez Spółkę Pachemtech produktów były jak najbardziej aktualne, jednakże nie jest to zawsze możliwe.  Dlatego też w niniejszym linku przedstawiamy aktualną listę produktów oferowanych przez nas w formie pliku pdf będącego bezpośrednim wydrukiem z systemu sprzedaży.

Wydruk produktów oferowanych przez Spółkę Pachemtech (plik pdf)

Pokaż #
Alpocid FP1.5M dodatek biocydowy
Pachem-AMIC7 dodatek biocydowy
Alpocid-BDZ pakiet zimowy dodatków do bioestrów zawierający biocyd
Alpocid-BDL pakiet letni dodatków do bioestrów zawierający biocyd