Dodatki do LPG

Dodatki do LPG obejmują gównie inhibitory korozji gwarantujące utrzymanie korozji na poziomie wymaganym przez normy lub indywidualne wymagania odbiorców.  Oferujemy także doddatki wielofunkcyjne, zawierające między innymi składniki smarnościowe, składniki zabezpieczające gniazda zaworowe silników przed zużyciem.

Pokaż #
Dodatki do LPG
PACHEM – GAS-1 Inhibitor korozji LPG
Pachem-AcorGAS Inhibitor korozji LPG
Pachem-GAS-12 Inhibitor korozji LPG
Pachem-GAS-1AM Inhibitor korozji LPG
PACHEM-LPG_M - Wielofukcyjny pakiet dodatków do gazu płynnego LPG
PACHEM – GAS-1M Inhibitor korozji LPG
PACHEM-GAS-11 Inhibitor korozji LPG
Pachem-GAS-1P Inhibitor korozji LPG
Pachem-GAS-1S Inhibitor korozji LPG