Dodatki do RME i FAME

Biopaliwa wyprodukowane z estrów rzepakowych,a tym bardziej z innego typu estrów tłuszczowych wymagają odpowiedniego zabezpieczenia dodatkami uszlachetniającymi.  Najbardziej istotne są antyutleniacze, które chroniąbiopaliwa przed niepożądanymi skutkami utleniania ich składników, co prowadzi często do powstawania osadów i szlamów w zbiornikach magazynowych oraz układach zasilania paliwa. Kolejnymi, niezbędnymi dodatkami są biocydy zabezpieczające przed rozwojem flory bakteryjnej w paliwie.  Dla rozwiązania problemów zatykania filtrów paliwowych stosuje się także dodatki dyspergująco-myjące oraz depresatory.  Zabezpieczają one takie parametry paliwa, jak CFPP - temperaturę blokady zimnego filtra oraz właściwości filtracji na zimno w teście CSFT.

Pachemtech oferuje pojedyńcze dodatki, jak również pakiety wielofunkcyjne do RME i FAME pozwalające zabezpieczyć prawidłowe parametry biopaliw i uniknąć ww. problemów.

Pokaż #
PACHEM-CSFT Pakiet dodatków uszlachetniających do bioestrów (RME i FAME) poprawiający CSFT
PACHEM-BL Wielofunkcyjny, letni pakiet dodatków uszlachetniających do bioestrów (RME i FAME)
PACHEM-BZ Wielofunkcyjny, zimowy pakiet dodatków uszlachetniających do bioestrów (RME i FAME)
Pachem-Bio-CFI-20 Depresator do bioestrów (RME i FAME)
PACHEM-BioCFI-15 Depresator do bioestrów (RME i FAME)