Inhibitory parafin i asfaltenów

PACHEM-P505A

Inhibitor parafin

Informacje ogólne:

Większość rop naftowych zawiera parafiny, które krystalizują w niskich temperaturach tworząc klastry wytrącające się w postaci osadów powodując utrudnienia przepływu ropy naftowej. Inhibitor parafin Pachem-P505A jest mieszaniną środków powierzchniowo-czynnych rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym. Pachem-P505A obniża temperaturę mętnienia oraz temperaturę płynięcia ropy naftowej. Zapewnia pełne zdyspergowanie parafin obecnych w ropie naftowej, zapobiega wytwarzaniu się klastrów parafinowych i ich sedymentacji na powierzchniach rurociągów. Pachem P-505 A jest klarowną, homogeniczną cieczą w szerokim zakresie temperatur od -30°C to +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  820 - 920 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   < 5 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-P505A jest dozowany do odwiertów naftowych i rurociągów
 obniża temperaturę mętnienia i temperaturę płynięcia ropy naftowej
 zapobiega aglomeracji parafin i stabilizuje dyspersję kryształów parafin w ropie naftowej
 zapobiega odkładaniu się parafin na pracujących urządzeniach odwiertów naftowych
 zapobiega odkładaniu się parafin na powierzchniach rurociągów
 dzięki unikalnym właściwościom inhibitora obniżona jest lekkość ropy naftowej ułatwiając przez to jej przepływ

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-P505A w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 500-2000 ppm wagowych. Zalecane jest indywidualne dostosowanie wielkości dozowania. Uwaga !!!
Inhibitor podawać do ropy w temp. powyżej 50 °C lub podgrzać ropę z inhibitorem do tej temperatury. Gdy nie jest spełniony ten warunek - inhibitor może nie działać.

Pakowanie:

Pachem-P505A jest dostępny w beczkach 200l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania
jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu

PACHEM-PS602

rozpuszczalnik parafin i asfaltenów

Informacje ogólne:

Pachem PS-602 jest dozowany okresowo do rozpuszczenia już utworzonych parafin i depozytów asfaltenów, które prowadzą do utrudnienia lub zablokowania swobodnego przepływu ropy przez rurociągi i zawory. Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków posiada również własności antykorozyjne.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  750 - 850 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < -30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C <  23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s   < 5 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w wodzie - nierozpuszczalny ocena wizualna
Rozpuszczalność w węglowodorach - bardzo dobra ocena wizualna

Zastosowanie:

Pachem PS-602 jest dozowany do głowic odwiertów lub rurociągów przesyłowych. Usuwa lub zmniejsza ilość, a także zmiękcza strukturę utworzonych depozytów parafin/asfaltenów, obniża temperaturę krzepnięcia i zmniejsza lepkość ropy naftowej, a dodatkowo chroni odwierty i rurociągi systemów wydobywczych przed korozją. Stosowanie Pachem PS-602 poprawia przepływ w rurociągach, chroni zawory przed zablokowaniem oraz ułatwia stosowanie tłoków czyszczących.

Produkt przechowywać w zamkniętych pojemnikach. Produkt w kontakcie z powietrzem może mętnieć, co nie powoduje utraty jego właściwości użytkowych.

Sposób użycia:

Pachem PS-602 jest dozowany okresowo gdy jest konieczne oczyszczenie rurociągu/odwiertu. Typowa ilość stosowanego okresowo produktu odpowiada dawce około 500-2000 ppm w przeliczeniu na ilość produkowanej ropy naftowej w danym okresie pomiędzy „czyszczeniem” rurociągu lub odwiertu. Zalecana jest cyrkulacja produktu w przemywanym układzie lub zapewnienie kontaktu produktu z wymywanymi osadami parafinowymi/asfaltenowymi przez okres minimum 4-24 h.

Pakowanie:

Pachem PS-602 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.

PACHEM-PS603_9

Rozpuszczalnik parafin i asfaltenów

Informacje ogólne:

Pachem-PS603_9 jest dozowany okresowo do rozpuszczenia już utworzonych parafin i depozytów asfaltenów, które prowadzą do utrudnienia lub zablokowania swobodnego przepływu ropy przez rurociągi i zawory.Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków posiada również własności antykorozyjne.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  - żółta PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  840 - 890 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < -30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C <  23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s   < 1 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w wodzie - nierozpuszczalny ocena wizualna
Rozpuszczalność w węglowodorach - bardzo dobra ocena wizualna

Zastosowanie:

Pachem-PS603_9 jest dozowany do głowic odwiertów lub rurociągów przesyłowych. Usuwa lub zmniejsza ilość, a także zmiękcza strukturę utworzonych depozytów parafin/asfaltenów, obniża temperaturę krzepnięcia i zmniejsza lepkość ropy naftowej, a dodatkowo chroni odwierty i rurociągi systemów wydobywczych przed korozją. Stosowanie Pachem-PS603_9 poprawia przepływ w rurociągach, chroni zawory przed zablokowaniem oraz ułatwia stosowanie tłoków czyszczących.

Produkt przechowywać w zamkniętych pojemnikach. Produkt w kontakcie z powietrzem może mętnieć, co nie powoduje utraty jego właściwości użytkowych.

Sposób użycia:

Pachem-PS603_9 jest dozowany okresowo gdy jest konieczne oczyszczenie rurociągu/ odwiertu. Zalecana jest cyrkulacja produktu w przemywanym układzie lub zapewnienie kontaktu produktu z wymywanymi osadami parafinowymi/ asfaltenowymi przez okres minimum 4-24 h.

Pakowanie:

Pachem-PS603_9 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.

PACHEM-P501

Inhibitor parafin do ropy naftowej

Informacje ogólne:

Większość rop naftowych zawiera parafiny, które krystalizują w niskich temperaturach tworząc klastry wytrącające się w postaci osadów powodując utrudnienia przepływu ropy naftowej. Inhibitor parafin Pachem-P501 jest mieszaniną środków powierzchniowo-czynnych rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym. Pachem P-501 obniża temperaturę mętnienia oraz temperaturę płynięcia ropy naftowej. Zapewnia pełne zdyspergowanie parafin obecnych w ropie naftowej, zapobiega wytwarzaniu się klastrów parafinowych i ich sedymentacji na powierzchniach rurociągów. Pachem-P501 jest klarowną, homogeniczną cieczą w szerokim zakresie temperatur od -30°C to +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  820 - 920 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s   < 5 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w wodzie - nierozpuszczalny ocena wizualna
Rozpuszczalność w węglowodorach - bardzo dobra ocena wizualna

Zastosowanie:

Pachem-P501 jest dozowany do odwiertów naftowych i rurociągów
• obniża temperaturę mętnienia i temperaturę płynięcia ropy naftowej
• zapobiega aglomeracji parafin i stabilizuje dyspersję kryształów parafin w ropie naftowej
• zapobiega odkładaniu się parafin na pracujących urządzeniach odwiertów naftowych
• zapobiega odkładaniu się parafin na powierzchniach rurociągów
• dzięki unikalnym właściwościom inhibitora obniżona jest lekkość ropy naftowej ułatwiając przez to jej przepływ

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-P501 w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 200-750 ppm wagowych.

Pakowanie:

Pachem-P501 jest dostępny w beczkach 200l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.

PACHEM-P5018B

Inhibitor parafin do ropy naftowej

Informacje ogólne:

Większość rop naftowych zawiera parafiny, które krystalizują w niskich temperaturach tworząc klastry wytrącające się w postaci osadów powodując utrudnienia przepływu ropy naftowej. Inhibitor parafin PACHEM P-5018B jest mieszaniną środków powierzchniowo-czynnych rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym. PACHEM P-5018B obniża temperaturę mętnienia oraz temperaturę płynięcia ropy naftowej. Zapewnia pełne zdyspergowanie parafin obecnych w ropie naftowej, zapobiega wytwarzaniu się klastrów parafinowych i ich sedymentacji na powierzchniach rurociągów. PACHEM P-5018B jest klarowną, homogeniczną cieczą w szerokim zakresie temperatur od -30°C to +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  820 - 920 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura mętnienia  0C  < -30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s   < 5 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w wodzie - nierozpuszczalny ocena wizualna
Rozpuszczalność w węglowodorach - bardzo dobra ocena wizualna

Zastosowanie:

PACHEM P-5018B jest dozowany do odwiertów naftowych i rurociągów
• obniża temperaturę mętnienia i temperaturę płynięcia ropy naftowej
• zapobiega aglomeracji parafin i stabilizuje dyspersję kryształów parafin w ropie naftowej
• zapobiega odkładaniu się parafin na pracujących urządzeniach odwiertów naftowych
• zapobiega odkładaniu się parafin na powierzchniach rurociągów
• dzięki unikalnym właściwościom inhibitora obniżona jest lekkość ropy naftowej ułatwiając przez to jej przepływ

Sposób użycia:

Typowe dozowanie PACHEM P-5018B w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 500-750 ppm wagowych.

Pakowanie:

PACHEM P-5018B jest dostępny w beczkach 200l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.

PACHEM-P505

Inhibitor parafin do ropy naftowej

Informacje ogólne:

Większość rop naftowych zawiera parafiny, które krystalizują w niskich temperaturach tworząc klastry wytrącające się w postaci osadów powodując utrudnienia przepływu ropy naftowej. Inhibitor parafin Pachem-P505 jest mieszaniną środków powierzchniowo-czynnych rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym. Pachem P-505 obniża temperaturę mętnienia oraz temperaturę płynięcia ropy naftowej. Zapewnia pełne zdyspergowanie parafin obecnych w ropie naftowej, zapobiega wytwarzaniu się klastrów parafinowych i ich sedymentacji na powierzchniach rurociągów. Pachem-P505 jest klarowną, homogeniczną cieczą w szerokim zakresie temperatur od -30°C to +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  820 - 920 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s   < 5 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w wodzie - nierozpuszczalny ocena wizualna
Rozpuszczalność w węglowodorach - bardzo dobra ocena wizualna

Zastosowanie:

Pachem-P505 jest dozowany do odwiertów naftowych i rurociągów
• obniża temperaturę mętnienia i temperaturę płynięcia ropy naftowej
• zapobiega aglomeracji parafin i stabilizuje dyspersję kryształów parafin w ropie naftowej
• zapobiega odkładaniu się parafin na pracujących urządzeniach odwiertów naftowych
• zapobiega odkładaniu się parafin na powierzchniach rurociągów
Dzięki unikalnym właściwościom inhibitora obniżona zostaje lekkość ropy naftowej, co ułatwia jej przepływ.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem P-505 w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 50-750 ppm wagowych.

Pakowanie:

Pachem-P505 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta

PACHEM-P505A_150

środek powierzchniowo czynny - inhibitor parafin

Informacje ogólne:

Większość rop naftowych zawiera parafiny, które krystalizują w niskich temperaturach tworząc klastry wytrącające się w postaci osadów powodując utrudnienia przepływu ropy naftowej. Inhibitor parafin Pachem-P505A_150 jest mieszaniną środków powierzchniowo-czynnych rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym. Pachem-P505A_150 obniża temperaturę mętnienia oraz temperaturę płynięcia ropy naftowej. Zapewnia pełne zdyspergowanie parafin obecnych w ropie naftowej, zapobiega wytwarzaniu się klastrów parafinowych i ich sedymentacji na powierzchniach rurociągów. Pachem P-505A_150 jest klarowną, homogeniczną cieczą w szerokim zakresie temperatur od -30°C to +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  880 - 980 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < -20 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s   < 5 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-P505A_150 jest dozowany do odwiertów naftowych i rurociągów
• obniża temperaturę mętnienia i temperaturę płynięcia
• zapobiega aglomeracji parafin i stabilizuje dyspersję kryształów parafin
• zapobiega odkładaniu się parafin na pracujących urządzeniach odwiertów naftowych
• zapobiega odkładaniu się parafin na powierzchniach rurociągów
• dzięki unikalnym właściwościom inhibitora obniżona jest lepkość ropy naftowej ułatwiając przez to jej przepływ

Korzystnie jest podawać Pachem- P505A_150 do ropy w temp. powyżej 50 °C lub podgrzać ropę z Pachem-P505A_150 do tej temperatury.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-P505A_150 w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 50-750 ppm wagowych. Zalecane jest indywidualne dostosowanie wielkości dozowania.

Pakowanie:

Pachem-P505A_150 jest dostępny w beczkach 200l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.

PACHEM-P505A_150_75

środek powierzchniowo czynny - inhibitor parafin

Informacje ogólne:

Większość rop naftowych zawiera parafiny, które krystalizują w niskich temperaturach tworząc klastry wytrącające się w postaci osadów powodując utrudnienia przepływu ropy naftowej. Inhibitor parafin Pachem-P505A_150_75 jest mieszaniną środków powierzchniowo-czynnych rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym. Pachem-P505A_150_75 obniża temperaturę mętnienia oraz temperaturę płynięcia ropy naftowej. Zapewnia pełne zdyspergowanie parafin obecnych w ropie naftowej, zapobiega wytwarzaniu się klastrów parafinowych i ich sedymentacji na powierzchniach rurociągów. Pachem P-505A_150_75 jest klarowną, homogeniczną cieczą w szerokim zakresie temperatur od -30°C to +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  880 - 980 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < -20 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s   < 5 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-P505A_150_75 jest dozowany do odwiertów naftowych i rurociągów
• obniża temperaturę mętnienia i temperaturę płynięcia
• zapobiega aglomeracji parafin i stabilizuje dyspersję kryształów parafin
• zapobiega odkładaniu się parafin na pracujących urządzeniach odwiertów naftowych
• zapobiega odkładaniu się parafin na powierzchniach rurociągów
• dzięki unikalnym właściwościom inhibitora obniżona jest lepkość ropy naftowej ułatwiając przez to jej przepływ

Korzystnie jest podawać Pachem- P505A_150_75 do ropy w temp. powyżej 50 °C lub podgrzać ropę z Pachem-P505A_150_75 do tej temperatury.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-P505A_150_75 w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 50-750 ppm wagowych. Zalecane jest indywidualne dostosowanie wielkości dozowania.

Pakowanie:

Pachem-P505A_150_75 jest dostępny w beczkach 200l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.

PACHEM-P505A_150_80

środek powierzchniowo czynny - inhibitor parafin

Informacje ogólne:

Większość rop naftowych zawiera parafiny, które krystalizują w niskich temperaturach tworząc klastry wytrącające się w postaci osadów powodując utrudnienia przepływu ropy naftowej. Inhibitor parafin Pachem-P505A_150_80 jest mieszaniną środków powierzchniowo-czynnych rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym. Pachem-P505A_150_80 obniża temperaturę mętnienia oraz temperaturę płynięcia ropy naftowej. Zapewnia pełne zdyspergowanie parafin obecnych w ropie naftowej, zapobiega wytwarzaniu się klastrów parafinowych i ich sedymentacji na powierzchniach rurociągów. Pachem P-505A_150_80 jest klarowną,homogeniczną cieczą w szerokim zakresie temperatur od -30°C to +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  880 - 980 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < -20 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s   < 5 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-P505A_150_80 jest dozowany do odwiertów naftowych i rurociągów
• obniża temperaturę mętnienia i temperaturę płynięcia
• zapobiega aglomeracji parafin i stabilizuje dyspersję kryształów parafin
• zapobiega odkładaniu się parafin na pracujących urządzeniach odwiertów naftowych
• zapobiega odkładaniu się parafin na powierzchniach rurociągów
• dzięki unikalnym właściwościom inhibitora obniżona jest lepkość ropy naftowej ułatwiając przez to jej przepływ

Korzystnie jest podawać Pachem- P505A_150_80 do ropy w temp. powyżej 50 °C lub podgrzać ropę z Pachem-P505A_150_80 do tej temperatury.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-P505A_150_80 w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 50-750
ppm wagowych. Zalecane jest indywidualne dostosowanie wielkości dozowania.

Pakowanie:

Pachem-P505A_150_80 jest dostępny w beczkach 200l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.

PACHEM-P505_150

środek powierzchniowo czynny - inhibitor parafin

Informacje ogólne:

Większość rop naftowych zawiera parafiny, które krystalizują w niskich temperaturach tworząc klastry wytrącające się w postaci osadów powodując utrudnienia przepływu ropy naftowej. Inhibitor parafin Pachem-P505_150 jest mieszaniną środków powierzchniowo-czynnych rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym. Pachem-P505_150 obniża temperaturę mętnienia oraz temperaturę płynięcia ropy naftowej. Zapewnia pełne zdyspergowanie parafin obecnych w ropie naftowej, zapobiega wytwarzaniu się klastrów parafinowych i ich sedymentacji na powierzchniach rurociągów. Pachem P-505_150 jest klarowną, homogeniczną cieczą w szerokim zakresie temperatur od -30°C to +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  880 - 980 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < -20 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 20 0C mm2/s   < 5 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-P505_150 jest dozowany do odwiertów naftowych i rurociągów
• obniża temperaturę mętnienia i temperaturę płynięcia
• zapobiega aglomeracji parafin i stabilizuje dyspersję kryształów parafin
• zapobiega odkładaniu się parafin na pracujących urządzeniach odwiertów naftowych
• zapobiega odkładaniu się parafin na powierzchniach rurociągów
• dzięki unikalnym właściwościom inhibitora obniżona jest lepkość ropy naftowej ułatwiając przez to jej przepływ

Korzystnie jest podawać Pachem- P505_150 do ropy w temp. powyżej 50 °C lub podgrzać ropę z Pachem-P505_150 do tej temperatury.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-P505_150 w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 50-750 ppm wagowych. Zalecane jest indywidualne dostosowanie wielkości dozowania.

Pakowanie:

Pachem-P505_150 jest dostępny w beczkach 200l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.