Inhibitory parafin i asfaltenów

PACHEM-P505A

Inhibitor parafin

Informacje ogólne:

Większość rop naftowych zawiera parafiny, które krystalizują w niskich temperaturach tworząc klastry wytrącające się w postaci osadów powodując utrudnienia przepływu ropy naftowej. Inhibitor parafin Pachem-P505A jest mieszaniną środków powierzchniowo-czynnych rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym. Pachem-P505A obniża temperaturę mętnienia oraz temperaturę płynięcia ropy naftowej. Zapewnia pełne zdyspergowanie parafin obecnych w ropie naftowej, zapobiega wytwarzaniu się klastrów parafinowych i ich sedymentacji na powierzchniach rurociągów. Pachem P-505 A jest klarowną, homogeniczną cieczą w szerokim zakresie temperatur od -30°C to +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  820 - 920 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s   < 5 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-P505A jest dozowany do odwiertów naftowych i rurociągów
 obniża temperaturę mętnienia i temperaturę płynięcia ropy naftowej
 zapobiega aglomeracji parafin i stabilizuje dyspersję kryształów parafin w ropie naftowej
 zapobiega odkładaniu się parafin na pracujących urządzeniach odwiertów naftowych
 zapobiega odkładaniu się parafin na powierzchniach rurociągów
 dzięki unikalnym właściwościom inhibitora obniżona jest lekkość ropy naftowej ułatwiając przez to jej przepływ

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-P505A w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 500-2000 ppm wagowych. Zalecane jest indywidualne dostosowanie wielkości dozowania. Uwaga !!!
Inhibitor podawać do ropy w temp. powyżej 50 °C lub podgrzać ropę z inhibitorem do tej temperatury. Gdy nie jest spełniony ten warunek - inhibitor może nie działać.

Pakowanie:

Pachem-P505A jest dostępny w beczkach 200l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania
jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu

Pachem PS-601

Inhibitor parafin/asfaltenów

Informacje ogólne:

Pachem-PS-601 jest dozowany okresowo do rozpuszczenia już utworzonych parafin i depozytów asfaltenów, które prowadzą do utrudnienia lub zablokowania swobodnego przepływu ropy przez zawory.
Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków posiada również własności antykorozyjne.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  - Bursztynowa, klarowna ciecz PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 820 - 890 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C < - 30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość kinematyczna w 20 0C mm2/s < 7 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

Pachem-PS-601 jest dozowany do głowic odwiertów
Pachem-PS-601:
• usuwa lub zmniejsza już utworzone parafiny – depozyty asfaltenów
• obniża temperaturę krzepnięcia i zmniejsza lepkość ropy naftowej
• chroni odwierty i rurociągi systemów wydobywczych przed korozją

Sposób użycia:

Pachem-PS-601 jest dozowany okresowo, jeżeli jest to konieczne

Pakowanie:

Pachem-PS-601 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu

 

Pachem-P501

Inhibitor parafin

Informacje ogólne:

Większość rop naftowych zawiera parafiny, które krystalizują w niskich temperaturach tworząc klastry wytrącające się w postaci osadów powodując utrudnienia przepływu ropy naftowej. Inhibitor parafin Pachem-P501 jest mieszaniną środków powierzchniowo-czynnych rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym. Pachem-P501 obniża temperaturę mętnienia oraz temperaturę płynięcia ropy naftowej. Zapewnia pełne zdyspergowanie parafin obecnych w ropie naftowej, zapobiega wytwarzaniu się klastrów parafinowych i ich sedymentacji na powierzchniach rurociągów. Pachem-P501 jest klarowną, homogeniczną cieczą w szerokim zakresie temperatur od -30°C to +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 0C  -  Bursztynowa PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  820 - 920 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C < - 30 PN-ISO 3016:2005
Lepkość w temperaturze 20 0C mm2/s < 5  PN-EN ISO 3104:2004
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym °C < 23 PN-EN ISO 2719:2007

Zastosowanie:

Pachem-P501 jest dozowany do odwiertów naftowych i rurociągów
• obniża temperaturę mętnienia i temperaturę płynięcia ropy naftowej
• zapobiega aglomeracji parafin i stabilizuje dyspersję kryształów parafin w ropie naftowej
• zapobiega odkładaniu się parafin na pracujących urządzeniach odwiertów naftowych
• zapobiega odkładaniu się parafin na powierzchniach rurociągów
• dzięki unikalnym właściwościom inhibitora obniżona jest lekkość ropy naftowej ułatwiając przez to jej przepływ

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-P501 w sposób ciągły do urządzeń pracujących przy odwiertach oraz rurociągów w ilości 200-750 ppm wagowych.

Pakowanie:

Pachem-P501 jest dostępny w beczkach 200l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu