Pachem-HHO_62

dodatek do ciężkich olejów opałowych

Informacje ogólne:

Pachem–HHO_62 stosuje się do uszlachetniania ciężkiego oleju opałowego w celu poprawy procesu spalania, ograniczenia zadymienia spalin, zapewnienia odpowiednich właściwości detergentowo-dyspergujących oraz w celu zmniejszenia korozji spowodowanej obecnością wanadu i siarki w oleju.. Obecność bardzo aktywnych składników zawierających żelazo i magnez zapewnia dodatkową ochronę przed wysokotemperaturową korozją i skutecznie poprawia proces spalania. Pakiet poprawia nie tylko spalanie ciężkiego oleju opałowego, ale także biomasy, węgla, koksu i koksu naftowego. Pachem-HHO_62 jest homogeniczną cieczą o barwie od bursztynowej do brązowej.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Ciecz o barwie bursztynowej do brązowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 920-1050 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <-20 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  >61 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s  <20 PN-EN ISO 3104:2004

 

Zastosowanie:

"Pachem–HHO_62 przeznaczony jest do uszlachetniania ciężkiego oleju opałowego. Pakiet poprawia wiele właściwości fizyko-chemicznych oleju. Nośnikiem jest wysokoaromatyczny rozpuszczalnik o temperaturze zapłonu > 62 °C ( powyżej III grupy wybuchowości). Jednym ze sposobów zapobiegania uszkodzeniu systemu kotłowego, powodowanego wysoko i niskotemperaturową korozją, jest dodanie substancji (na bazie związków magnezu) modyfikujących właściwości paliwa. Ponadto dodatki żelaza i wapnia oddziaływujące z magnezem poprawiają spalanie i redukują nadmiar powietrza. Zalety stosowania kompozycji dodatków zawierających związki żelaza i magnezu są następujące:
• Zwiększenie temperatury topnienia soli sodowo-wanadowych zapobiegających korozji i tworzeniu się osadów,
• Zwiększenie kruchości istniejących osadów, co ułatwia ich usuwanie
• Redukcja trójtlenku siarki - SO3,
• Obniżenie punktu rosy z powodu redukcji kwasu siarkowego,
Lepszy przepływ ciepła przez rury przegrzewacza kotła z powodu czystych powierzchni zapewnionych przez dodatek
• Zapobieganie lub znaczna redukcja korozji,
• Obniżenie kosztów eksploatacji kotłów,
• Ograniczenie emisji dymu i osadów"

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem– HHO_62 wynosi 800-1200 ppm wagowych. Rekomendowana dawka 1000 ppm wagowych. Wielkość dawki należy dostosować do jakości oleju bazowego.

Pakowanie:

Pachem–HHO_62 jest dostępny w beczkach 200 l, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu.