Pachem-PC54

depresator do ropy naftowej

Informacje ogólne:

Pachem-PC54 to depresator do ropy naftowej i mazutu zapobiegający i/lub modyfikujący proces wytrącania się parafin i asfaltenów i tym samym poprawiający płynność ropy naftowej w niskich temperaturach. Dzięki specjalnie dobranym składnikom znacznie obniża temperaturę płynięcia (krystalizacji) ropy naftowej lub mazutu, a dzięki temu umożliwia przepompowywanie i manipulacje tymi produktami w niskich temperaturach. Pachem-PC54 jest cieczą o wysokiej lepkości i barwie lekko perłowej.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  Ciecz o barwie lekko perłowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 830-930 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  <15 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C > 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w 40 0C mm2/s  < 10 PN-EN ISO 3104:2004

 

Zastosowanie:

Pachem-PC54 przeznaczony jest do poprawiania płynności ropy naftowej i mazutu. Pakiet obniża temperaturę płynności (zamarzania) dostosowując właściwości niskotemperaturowe produktu do użytkowania w warunkach zimowych.

W celu uzyskania maksymalnej efektywności, dodatek powinien być dodawany do produktu zanim rozpoczną się w nim procesy krystalizacji parafin. Dodawanie depresatora do produktu, w którym nastąpiła już krystalizacja parafin znacznie pogarsza lub nawet uniemożliwia jego działanie.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie Pachem-PC54 wynosi 500-1000 ppm wagowych. W przypadku produktów wysokoparafinowych może być konieczne zwiększenie dozowania powyżej 1000 ppm, np. 2000 ppm. Dawkę ostateczną należy dostosować do jakości i składu ropy naftowej lub mazutu oraz zakładanych właściwości niskotemperaturowych.W celu uzyskania maksymalnej efektywności, dodatek powinien być dodawany do produktu zanim rozpoczną się w nim procesy krystalizacji parafin. Dodawanie depresatora do produktu, w którym nastąpiła już krystalizacja parafin znacznie pogarsza lub nawet uniemożliwia jego działanie.

Pakowanie:

Pachem-PC54 jest dostępny w beczkach 200 l, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.