Prace badawczo-rozwojowe

na zlecenie Klientów, realizuje prace badawczo - rozwojowe z dziedziny przetwórstwa ropy naftowej, doradztwa i ekspertyz w zakresie produkcji i technologii paliw, biopaliw i ochrony środowiska, jak również analityki produktów naftowych.

Spółka realizuje również projekty badawcze finansowane przez NCBiR.  Projekty te są realizwowane w e współpracy z tak znanymi ośrodkami naukowo-badawczymi, jak: Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Kraków lub Uniwersytet Jagielloński.

Projekty NCBiR obejmują:

Pokaż #
Tytuł projektu: "Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym"
Opracowanie wielofunkcyjnego pakietu dodatków do oleju napędowego zawierającego nowoczesne substancje powierzchniowoczynne
Innowacyjne środki chemiczne z udziałem zmodyfikowanej imidazoliny dla przemysłu rafineryjnego, wydobywczego ropy naftowej, hutniczego i maszynowego.
Opracowanie wielofunkcyjnego pakietu dodatków zawierającego innowacyjny modyfikator procesu spalania typu FBC do lekkiego oleju opałowego